Kurs CMM

Pomiary na maszynach współrzędnościowych to nie tylko obsługa maszyny ale przede wszystkim wybór odpowiedniej strategii pomiarowej. Proponowany przez nas kurs ma na celu naukę praktycznego podejścia do pomiarów oraz poprawnego interpretowania zapisów i wymagań rysunkowych.

W czasie szkolenia duży nacisk kładziony jest na dobór odpowiedniej  strategii pomiarowej w zależności od wymagań rysunkowych.

Plan kursu przewiduje naukę pomiaru wszystkich podstawowych charakterystyk rysunkowych, wymagania interpretowane są wg norm ISO (europejskich)  oraz ASME (amerykańskich). Szczególnie uwydatnione są różnice pomiędzy interpretacją osiową (co mierzy maszyna) a powierzchniową (jak mierzy sprawdzian) – co jest szczególnie ważne przy wymaganiu MMC (bonus).

Poruszane są tematy ustalania baz, pomiary błędów kształtu, pomiary osi – duży nacisk kładziony jest na praktyczne podejście do pomiarów.

 Grupa szkoleniowa to max 5 osób, każdy uczestnik ma  możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez ćwiczenia na maszynie.

 

Szkolenie CMM
Szkolenie CMM
Kurs CMM
Kurs CMM
Szkolenie maszyny pomiarowe
Szkolenie maszyny pomiarowe

Plan szkolenia:

 

Dzień 1

Pierwszy dzień szkolenia to wstęp do współrzędnościowej techniki pomiarowej, zasady przygotowania maszyny i części do pomiaru, przegląd norm związanych z tematem, najważniejsze pojęcia i definicje, zapoznanie ze środowiskiem pomiarowym, niepewność pomiarów współrzędnościowych, możliwości maszyn, po co kalibrujemy, ręczna kalibracja, przegląd sond pomiarowych, rodzaje głowic i przetworników sygnału. 

 

1. Przygotowanie do pomiaru:

·       Moduły pakietu pomiarowego

·       Tryby pracy programu

·       Konfiguracja CMM

·       Definicja i kalibracja sond pomiarowych

·       Metody ustawienia układu współrzędnych

 

2. Elementy geometryczne:

·       Elementy proste

·       Sposoby obliczeń elementów

·       Parametry elementów

·       Element konstrukcyjne

 

Dzień 2&3

Dzień drugi i trzeci to pomiary charakterystyk. Pomiary wszystkich podstawowych charakterystyk rysunkowych. Interpretacja wymagań wg norm ISO (europejskich) oraz ASME (amerykańskich). Pokazanie różnic w interpretacji oraz prawidłowy pomiar poszczególnych wymagań. Różnice pomiędzy interpretacją osiową (co mierzy maszyna) a powierzchniową (jak mierzy sprawdzian). 

 

3. Tolerancje  (definicje wymagań rysunkowych wg ISO oraz ASME, dobór strategii i metodyki pomiaru dla poszczególnych tolerancji):

·       Tolerancje kształtu (metody oceny odchyłek kształtu)

·       Wymiar wg ISO a wymiar wg ASME (tolerancja niezależności RULE#1)

·       Metody ustalania baz (baza z elementu mierzonego a baza z przyrządu)

·       Tolerancje kierunku (np. prawidłowy pomiar tolerancji równoległości powierzchni)

·       Tolerancje położenia (interpretacja osiowa vs. interpretacja powierzchniowa,  wymaganie MMC, wymaganie LMC, zewnętrzne pole tolerancji)

 

4. Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu oraz wyznaczonej powierzchni

·       Metody zbierania punktów

·       Prezentacja wyników pomiarów

·       Najlepsze dopasowanie

·       Stopnie swobody w najlepszym dopasowaniu

 

5. Tolerancje bicia

 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl