Rysunek techniczny - kurs online

Cel Szkolenia - GD&T online

 Celem kursu jest zapoznanie uczestnika ze specyficznymi wymaganiami i zapisami występującymi na rysunkach technicznych, które wykonane są wg norm ISO oraz ASME.  Kurs realizowany jest w systemie online w czasie jednego dnia. Ta forma prowadzenia szkolenia sprawdza się w sytuacji, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym. Szkolenie prowadzone jest w systemie 1 na 1 lub 1 na 2 (jeden lub dwóch uczestników). Kurs rysunek techniczny online daje maksymalne korzyści dla uczestnika, ponieważ program, tempo jak i poziom szkolenia dostosywane są indywidualnie. Szkolenie podzielone jest na rozdziały, po każdym z nich przewidziana jest sesja testowa (GD&T test) - seria pytań i zadań rozwiązywanych wspólnie, aby dopełnić wiedzę teoretyczną przekazywaną w poszczególnych rozdziałach. 

Przed szkoleniem do uczestnika wysyłany jest pakiet: skrypt + notatnik. Przed szkoleniem następuje próba połączenia tak, aby nie tracić czasu w dzień kursu. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje pakiet zadań testowych z rysunku techicznego do samodzielnego rozwiązania. Zadania omawiane są w czasie dodatkowej godziny do tygodnia po szkoleniu.  

 

Informacje ogólne:

 •  Kurs GD&T online realziowany jest na zasadzie połączenia internetowego: video + prezentacja.
 • Kurs ma na celu naukę czytania wymagań rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME.
 •  Czas trwania - 1 dzień, godziny:  8.30 do 15.00. 
 • Przed szkoleniem uczestnik otrzymuje pakiet niezbędnych materiałów: skrypt + notatnik.
 • Dodatkowa godzina do tygodnia czasu po szkoleniu.
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do technik pomiarowych: klasycznych, wsółrzędnościowych oraz metod sprawdzianowych
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do wymagań MMC oraz RFS.
 •  Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących jak i średnio-zaawansowanych uczestników. 
 • Udział w kursie potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie prowadzone jest w systemie 1 na 1 (jeden uczestnik)
 • Istnieje możliwość udziału dwóch uczestnków (przy jednym komputerze).
 • Termin kursu dopasowywany jest indywidualnie.
 • Cena za udział w kursie 1 na 1 wynosi 699 PLN.
 • Cena za udział w kursie 1 na 2 wynosi 999 PLN.

 

Plan kursu Rysunek Techniczny Online:

 

1) Podstawy i wprowadzenie

 • zapoznanie się z tematem, przegląd podstawowych definicji, przegląd norm, przedstawienie koncepcji GD&T.

2) Zasada niezależności a zasada powłoki

 • przegląd podstawowych reguł w standardzie ISO oraz ASME.

3) Wymaganie maksimum, minimum oraz wzajemności, wymaganie RFS

 • podstawowe modyfikatory oraz konsekwencje ich stosowania.

4) Tolerancje kształtu, kierunku i bazy

 • definicje, pola tolerancji, modyfikatory, metody weryfikacji.

5) Tolerancje położenia

 • pola tolerancjiinterpretacja osiowa, interpretacja powierzchniowa, kombinacja tolerancji, tolerancje złożone, wymaganie boundary, metody sprawdzania.

6) Tolerancje bicia

 • bicie i bicie całkowite.

7) Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni

 • pole tolerancjikombinacja tolerancji, tolerancje złożone, wymaganie łączne: tolerancja pozycji + tolerancja położenia.

8) Test i ćwiczenia po każdym rozdziale. 

 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl