Kalendarz

 

Temat szkolenia Termin/Miejsce

Wspołrzędnościowa technika pomiarowa - CMM  

 

28-29 września 2017

 Krynica - Zdrój

 Metrologia długości i kąta

21-22 września 2017 

Krynica - Zdrój

Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME.

 

05-06 października 2017

Krynica - Zdrój

 

MSA + SPC  21-22 września 2017

 Krynica - Zdrój