Nasze Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania z ofertą szkoleń.

Nauka praktycznego podejścia do pomiarów oraz interpretowania zapisów i wymagań rysunkowych.

Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME - GD&T

Nauka budowy i zasad działania współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Szkolenie z klasycznych metod pomiarowych do określania wielkości geometrycznych długości i kąta.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania procesem SPC.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania skutecznej analizy systemów pomiarowych.

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl