Metody statystyczne w sterowaniu procesami – system SPC

Cel Szkolenia SPC:

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania procesem SPC przez adeptów tej dziedziny, podniesienie kwalifikacji kadry nadzorującej ten proces a także zaznajomienie się z tematyką przez osoby pośrednio z nią związane. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności potrzebnych do oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie SPC a także do realizacji zadań związanych z system statystycznego sterowania procesem.

Poprzez ciekawy sposób prowadzenia zajęć, dużą liczbę przykładów oraz rzeczywistych problemów, których doświadczył prowadzący w czasie pracy z systemami SPC – szkolenie to staje się doskonałym źródłem praktycznej wiedzy na ten temat. 

 

 

Informacje ogólne:

 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu symulację procesu SPC.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie jest szkoleniem autorskim i bazuje na doświadczeniu trenera.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

Plan szkolenia:

  

1)      System SPC – podstawy i wprowadzenie.

 • Przegląd podstawowych pojęć oraz zagadnień,
 • Cel stosowania systemu SPC,
 • Rola i znaczenie systemu SPC w systemach zarządzania jakością.

 

2)      Wprowadzenie do statystyki.

 • Podstawy statystyki,
 • Rodzaje i źródła zmienności – przyczyny zwykła oraz przyczyny specjalne,
 • Obliczenia oraz interpretacja dla średniej, mediany, rozstępu oraz odchylenia standardowego,
 • Statystyczne sterowanie procesem a kontrola jakości,
 • Histogram jako narzędzie do oceny procesu – konstrukcja i interpretacja,
 • Rozkład normalny – istota, przykłady, badanie rozkładu,

  

3)      Metody monitorowania oraz zbierania danych.

 • Zasady doboru kart w zależności od charakteru procesu produkcyjnego,
 • Zasady tworzenia kart kontrolnych,
 • Karty kontrolne dla danych mierzalnych,
 • Karty kontrolne dla danych atrybutowych,
 • Przykłady wykorzystania kart kontroli w procesach produkcyjnych.

 

4)      Obliczanie zdolności jakościowej procesu

 • Zdolność a stabilność procesu,
 • Istota oceny zdolności jakościowej procesu,
 • Obliczenia i analiza współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Interpretacja wskaźników jakościowych.

Do pobrania:

  Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl