Metody statystyczne w sterowaniu procesami – system SPC

Statystyczne sterowanie procesami – system SPC

 

 Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania procesem SPC przez adeptów tej dziedziny, podniesienie kwalifikacji kadry nadzorującej ten proces a także zaznajomienie się z tematyką przez osoby pośrednio z nią związane. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności potrzebnych do oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie SPC a także do realizacji zadań związanych z system statystycznego sterowania procesem.

Poprzez ciekawy sposób prowadzenia zajęć, dużą liczbę przykładów oraz rzeczywistych problemów, których doświadczył prowadzący w czasie pracy z systemami SPC – szkolenie to staje się doskonałym źródłem praktycznej wiedzy na ten temat. 

Plan szkolenia

 

1)      System SPC – podstawy i wprowadzenie.

 

Przegląd podstawowych pojęć oraz zagadnień,

Cel stosowania systemu SPC,

Rola i znaczenie systemu SPC w systemach zarządzania jakością.

 

2)      Wprowadzenie do statystyki.

 

Podstawy statystyki,

Rodzaje i źródła zmienności – przyczyny zwykła oraz przyczyny specjalne,

Obliczenia oraz interpretacja dla średniej, mediany, rozstępu oraz odchylenia standardowego,

Statystyczne sterowanie procesem a kontrola jakości,

Histogram jako narzędzie do oceny procesu – konstrukcja i interpretacja,

Rozkład normalny – istota, przykłady, badanie rozkładu,

 

 

3)      Metody monitorowania oraz zbierania danych.

 

Zasady doboru kart w zależności od charakteru procesu produkcyjnego,

Zasady tworzenia kart kontrolnych,

Karty kontrolne dla danych mierzalnych,

Karty kontrolne dla danych atrybutowych,

Przykłady wykorzystania kart kontroli w procesach produkcyjnych.

 

4)      Obliczanie zdolności jakościowej procesu

 

Zdolność a stabilność procesu,

Istota oceny zdolności jakościowej procesu,

Obliczenia i analiza współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.

Interpretacja wskaźników jakościowych.