Rysunek techniczny - webinar online

Cel Szkolenia - GD&T online

 Celem kursu jest zapoznanie uczestnika ze specyficznymi wymaganiami i zapisami występującymi na rysunkach technicznych, które wykonane są wg norm ISO oraz ASME.  Kurs realizowany jest na zasadzie webinarium  w czasie siedmiu spotkań. Ta forma prowadzenia szkolenia sprawdza się w sytuacji, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym. Szkolenie prowadzone jest w. Kurs rysunek techniczny online daje maksymalne korzyści dla uczestnika, ponieważ program, tempo jak i poziom szkolenia jest dokładnie taki sam jak w szkoleniach stacjonarnych. Szkolenie podzielone jest na rozdziały, po każdym z nich przewidziana jest sesja testowa (GD&T test) - seria pytań i zadań rozwiązywanych wspólnie, aby dopełnić wiedzę teoretyczną przekazywaną w poszczególnych rozdziałach. 

Przed szkoleniem do uczestnika wysyłany jest pakiet: skrypt + notatnik + autorski poster A4 

Informacje ogólne:

  •  Kurs GD&T online realziowany jest w serwisie Facebook w zamkniętej grupie: video + prezentacja.
  • Kurs ma na celu naukę czytania wymagań rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME.
  •  Czas trwania - 7 spotkań. Każde spotkanie od godziny do 1h15m
  • Przed szkoleniem uczestnik otrzymuje pakiet niezbędnych materiałów: skrypt + notatnik.
  • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do technik pomiarowych: klasycznych, wsółrzędnościowych oraz metod sprawdzianowych
  • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do wymagań MMC oraz RFS.
  •  Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących jak i średnio-zaawansowanych uczestników. 
  • Udział w kursie potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.
  • Zakup szkolenia: www.rysunektechniczny.pl

 

Plan kursu Rysunek Techniczny Online:

 

 

 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl