Interpretacja rysunku technicznego - poziom zaawansowany

Cel szkolenia - GD&T poziom zaawansowany:

W drugiej części szkolenia z zakresu interpretacji rysunku technicznego proponujemy uczestnikom całkowicie nowe tematy, które dopełniają podstawową wiedzę na temat interpretacji rysunku technicznego. Oprócz nowych zagadnień rozwijamy tematy, które były już poruszane ale ze względu na swoją wagę wymagają doprecyzowania rozwinięcia. Szkolenie jest doskonałym uzupełnieniem kursu podstawowego i polecane jest przede wszystkim uczestnikom, którzy mieli okazję brać udział w pierwszej części. 

Jak zwykle szkolenie prowadzone jest w odniesieniu do norm ISO oraz ASME, natomiast po każdym rozdziale przygotowany jest dla uczestników QUIZ GD&T.

Informacje ogólne:

 • Po każdym rozdziale bądź w trakcie będzie przeprowadzony quiz lub ćwiczenia zespołowe, których celem będzie upewnienie się, że przedstawiony materiał został zrozumiany i opanowany.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do klasycznej jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

Szczegółowe cele szkolenia:

 •  Powtórzenie wiadomości z poprzedniego szkolenia - w tym nacisk na zasadę maksimum materiału
 • Przedstawienie nowych zagadnień: rodzaje wymiarów, układ tolerancji i pasowań, tolerancje ogólne, zapis stanów krawędzi. 
 • Rozwinięcie najważniejszych zagadnień przedstwianych na szkoleniu podstawowym: Tolerancje pozycji oraz tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni
 • Duża interakcja ze strony uczestników poprzez ciekawie zaprojektowany skrypt do ćwiczeń
 • Przedstawienie rzeczywistych problemów rysunkowych
 • Przykłady tolerowania funkcjonalnego
 • Odniesienia do klasycznej oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • Ćwiczenia oraz zadania zespołowe po każdym rozdziale jako uzupełnienie przedstawionego materiału 

 

Plan szkolenia GD&T poziom zaawansowany:

 

 

1)   Ogólna koncepcja wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego –sens jednoznaczności wymiarowania.       

 •  Wymiar wg ISO 14405:
 • Lokalny: wymiar dwupunktowy, wymiar określony sferą, wymiar przekroju, wymiar  fragmentu.
 • Obliczeniowy: wymiar obliczeniowy z pola, wymiar obliczeniowy z obwodu wymiar obliczeniowy z objętości.
 • Statystyczny: wymiar minimalny, wymiar maksymalny, wymiar średni.
 • Globalny: wymiar elementu średniego, wymiar elementu opisanego, wymiar elementu wpisanego.

 

2)   Układ tolerancji i pasowań ISO.

 • Klasy tolerancji,
 • Odchyłki podstawowe,
 • Pasowania – parametry, rodzaje,
 • Zasada stałego otworu,
 • Zasada stałego wałka,
 • Zapis wymiarów tolerowanych,
 • Wyjaśnienie podstawowych zasad doboru tolerancji wymiarów na rysunku.

 

3)   Tolerancje ogólne. 

 • Zasady wprowadzania tolerancji ogólnych na rysunek,
 • Tolerancje ogólne dla wymiarów liniowych i kątowych,
 • Klasy dokładności tolerancji ogólnych,
 • Tolerancje ogólne geometryczne. 

 

4)   Zapis stanów krawędzi elementów 

 • Konieczność definicji krawędzi elementu,
 • Krawędź (faza) wewnętrzna, zewnętrzna: specyfikacje, wymagania, wymiarowanie,
 • Ostra krawędź, Podcięcie, Zadzior,
 • Tolerancja promienia wg ISO a ASME.

 

5)   Złożone przypadki tolerancji pozycji

 • Wymaganie BOUNDARY dla elementów podłużnych,
 • Wymiarowanie pogłębienia walcowego,
 • Pozycja płaszczyzny,
 • Kombinacja tolerancji dla otworów współosiowych, 
 • Dwukierunkowa tolerancja pozycji otworu,
 • Nowe zapisy wg ISO1101,
 • Pozostałe przypadki złożonego tolerowania pozycji.   

 

6)   Złożone przypadki tolerowania kształtu dla wyznaczonego zarysu lub powierzchni

 • Pozycjonowanie płaszczyzny za pomocą tolerancji wyznaczonej powierzchni,
 • Tolerowanie stożków za pomocą tolerancji wyznaczonej powierzchni,
 • Rozmiar elementu zdefiniowany za pomocą tol. kształtu wyznaczonej powierzchni,
 • Kombinacja tolerancji wyznaczonej powierzchni,
 • Pozostałe przypadki zastosowania złożonego tolerowania kształtu dla wyznaczonego zarysu lub powierzchni. 

Do pobrania:

  Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl